Basic
Engineering

 • Konceptuāla projekta apzināšana
 • Nepieciešamo iekārtu apzināšana
 • Iekārtu specifikācijas un izmēru apzināšana
 • Shematisks savstarpējo iekārtu izvietojums
 • Noteikt nepieciešamās kontroles un drošības ierīces
 • Projektēšanas apjoma specifikācijas sastādīšana


Front End Engineering Design

 • Atkarībā no konstrukcijas tiek veikta konkrēta projekta ārējo faktoru priekšizpētē
 • Tiek veikti nepieciešamie inženiertehniskie aprēķini
 • Tiek veikta nepieciešamo "detaļu" specifikācija
 • Nepieciešamo iekārtu tehniskā specifikācija ar attiecīgajiem kodiem, standartiem projektam
 • Tendera sagatavošana


Detail
Engineering

 • Precīzas iekārtas, detaļas "3D modelis"
 • Pētījumu rezultātos iegūto datu apkopojums uz "modeļa"
 • Rasējumu sagatavošana ražošanai
 • Ražošanai nepieciešamo failu sagatavošana
 • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
  (komplektējošo detaļu saraksti, informācija tehniskajām pasēm, dokumentācija, kas paredzēta iekārtas apkalpojošam personālam)
Kāpņu tornis: Dānijas ostai bija nepieciešams risinājums avārijas izejai. Projekta uzdevums - izstrādāt kāpņu torni, kurš atbilst Dānijas normatīviem un standartiem. Izstrādes procesa izaicinājums - projektēt kāpņu torni, kas atbilst augstākajām prasībām, ar minimāliem izdevumiem. Konstrukcija atrodas tiešā jūras tuvumā un ir pakļauta mitrumam un vēja iedarbībai. Šie faktori tika ņemti vērā projekta izstrādē.
Kūdras iepakojumu transportēšanas līnija: Tika izveidota jauna kūdras iepakojumu transportēšanas līnija, kas sastāv no vairākiem lentas un rullīšu konveijeriem. Līnija transportē kūdras iepakojumus no divām dažādām pakošanas iekārtām uz automatizētu palešu pakošanas iekārtu. Konveijeri ir aprīkoti ar svariem. Konveijeru līnijā ietilpst iekārta, kas pagriež iepakojumu pa 90°, lai nodrošinātu, ka kūdras pakas tiek sakrautas uz paletes pēc dotajiem standartiem. Automātiskā palešu padošana, apvienojumā ar pagriešanas galdu, nodrošina nepārtrauktu un vienmērīgu sakrauto palešu plūsmu.
Kaļķakmens raktuves: Pēc putekļu izraisīta sprādziena raktuvju šķirošanas ēkā bija jānomaina viss nepieciešamais aprīkojums. Mūsu pienākumos ietilpa vairāku jaunu konveijeru līniju izveidošana, stiprinājumu, piekļuves kāpņu un platformu izveide, kā arī jauni sijātāji, sijātāju balstu stiprinājumi, šahtas un ugunsdrošības aprīkojums. Jaunajam aprīkojumam bija jāatbilst gan standartiem, gan klientu prasībām.
Pārvietojams ogļu termināls: Lai nodrošinātu ogļu izmēru, atbilstoši klienta prasībām, tika izveidots pārvietojamais ogļu terminālis, kurš sastāv no divām uztveršanas tvertnēm ar barošanas sistēmām - metāla daļiņu atdalīšanas sistēma, kraujošā konveijera un smalcinātāja sistēma.
Dzelzs rūdas transportēšanas līnija: Projekta gaitā tika realizēts jauns divu līmeņu lentas transportieris ar trīs dažādām teknēm. Viena no teknēm tika aprīkota ar vibromotoru, otra ar pneimatiski vadāmu aizbīdni un trešā ar materiāla plūsmas dalītāju. Transportēšanas līnija tika pilnībā automatizēta un aprīkota pasīvās/aktīvas drošības risinājumiem.
Zelta raktuves: Projekta gaitā tika atjaunots novecojušais aprīkojums zelta pārstrādes ražotnē. Tika veikta esošā aprīkojuma apsekošana un atjaunotas apkalpošanas platformas, ražošanas iekārtu statīvi, un cits pasīvās drošības aprīkojums.
Dzelzs rūdas pārstrādes rūpnīca. Tika projektēta papildus platformas trīs hidrostaciju novietošanai un apkalpošanai. Projekta gaitā bija jāievēro esošās platformas tehniskie risinājumi un projektējamām platformām bija jābūt viegli sastiprināmām ar esošo platformu.
Ekskavatora kauss ar uzkari: Projekta gaitā tika izveidots jauns ekskavatora kauss. Kausa projektēšanas gaitā tika rūpīgi izvērtētas jau eksistējošo kausu vājie mezgli un izmantojot FEA simulācijas tika optimizēti stiprības kritiskie punkti. Liela vērība tika pievērsta materiālu markai, kā arī to biezuma. Izmantojot iegūtos rezultātus tika izveidot īpaši izturīgs kauss ar pastiprinātu/pielāgotu uzkari.
Graudu pārkraušanas terminālis: Ostas terminālis sastāv no diviem termināliem, kur vienā no termināliem graudu piegāde notiek ar autotransportu, bet otrā ar vilcienu sastāviem. Graudiem iebirstot pieņemšanas bedrē seko transportēšana uz kuģi vai uzglabāšanas bunkuriem. Graudu transportēšanas ražība ir 450 t/h. Komplekss sastāv no diviem elevatoriem, sešpadsmit dažādiem ķēžu transportieriem, graudu pieņemšanas bedrēm, elektriski vadāmiem aizbīdņiem, simetriskiem un asimetriskiem elektriski vadāmiem vārstiem, graudu plūsmas bremzējošiem savienojumiem, caurulēm un dažādām cauruļu pārejām.
Drošības platforma: Metalurģijas uzņēmuma ražotnē bija nepieciešams uzprojektēt drošības platformas. Viena no platformām tika izveidota iekštelpā, bet otra tiek nostiprināta pie ēkas ārējās fasādes. Platformu nestspēja ir 5 KN/m2 , kā arī platformas tika projektētas ņemot vērā Eiropas direktīvu standartus - EN 14122. Sākotnēji tika veikta ēkas 3D skanēšana, precīzu izmēru iegūšanai, kā arī platformu precizitātes kontrolei pēc modelēšanas.
Atkritumu šķirošanas līnija: Projekta realizācijas gaitā tika uzprojektēti 16 atšķirīgi lentas transportieri, 3 dažādas platformas, vairāk nekā 1500 savienojuma un balsta elementi, 1 platforma uz kuras tika novietots optiskais šķirotājs un specializēta tekne ar kuras palīdzību atkritumi tiek novirzīt uz dažādiem transportieriem. Tika veikti nepieciešamie aprēķini, lai piemeklētu atbilstošus motorreduktorus, gultņus, lentas, vārpstu, trumuļu diametrus un citus piedziņas un balsta elementus.
Iežu drupinātājs: Drupinātājam bija nepieciešamas veikt iekšējo aizsargplākšņu nomaiņu, kuras bija nodilušas agresīvas vides apstākļos. Tā, kā korpuss bija sarežģītas ģeometrijas tika veikta iekārtas 3D skanēšana. Veicot skanēšanu, tika iegūts punktu mākonis ar kura palīdzību tika izveidots 3D korpusa modelis. No iegūtās korpusa ģeometrijas tika modelētas dažādu rādiusu 35 mm biezas metāla aizsargplāksnes.
Pārvietojamais celtnis: Realizējām projektu, kur tika uzkonstruēts pārvietojams 3m augsts celtnis ar 3m garu strēli, kura celtspēju ir 350 kg, tajā pašā laikā bija jāparedz, ka celtni nepieciešamības gadījumā var pārvietot. Veicām aprēķinus, lai noteiktu nepieciešamo balsta betona masu, gabarītizmēru, kā arī gultņu balsta reakcijas, kam sekoja uzmodelētā celtņa simulācija.
Viesnīcas ēkas fasādes bloki: Tika uzkonstruēti daļa no 290 ēkas fasādes paneļi ar kopējo platību 4000 m2, viesnīcā paredzēts vienlaikus uzņemt līdz 1250 viesiem. Projekts sevī ietvēra ražošanai nepieciešamo rasējumu, tajā skaitā lāzergriezšanas iekārtai nepieciešamo failu sagatavošana. Projekta realizācijas gaitā tika ņemti vērā Norvēģijas specifiskie klimatiskie apstākļi, kas lika izvēlēties attiecīgos materiālus balstoties uz Skontoplan inženiertehniskajiem risinājumiem.
Automatizācija: Nevainojamai iekārtu savstarpējai darbībai ir nepieciešami individuāli piemeklēti automatizācijas risinājumi. Tiek izstrādāti katlu māju, hidroelektrostaciju, gudro māju, iepildīšanas, svēršanas, transportēšanas automatizāciju. Pilna automatizācija sevi ietver detalizētu vadības un elektrisku sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, konfigurēšanu, programmēšanu, kā tehnoloģisko procesu vizualizācijas un atskaites.
Privātmājas kāpnes, durvis un citi individuāli izstrādājumi: Balstoties uz klientu vēlmēm, tiek projektētas dizaina/konstrukcijas kāpnes, vārti, durvis, margas , kā arī citi individuāli izstrādājumi. Projektu realizācijas gaitā tiek ņemti vērā telpas, izvēlēto materiālu un apstrādes tehnoloģijas faktori. Klienti 45% gadījumos uzticējās mūsu ieteikumam izvēlēties cita biezuma un izmēra materiālus, kas par 20% samazināja ražošanas izmaksas.
Labības pirmsapstrādes iekārta: Realizējām projektu, kura gaitā tika veikti specifiski slodžu aprēķini, kā arī, aprēķini, kas nepieciešami, lai izvēlētos attiecīgos piedziņas, balsta un reduktoru elementus. Veicām lentas transportiera un tekņu vizualizāciju, ņemot vērā, ka beramās kravas putekļi un smalkās daļiņas rada sprādzienbīstamu vidi, bija jāparedz sprādzienlūku atrašanās vietas un citi konveijeru drošas lietošanas priekšnosacījumi.
Granulu ražotnes BASIC engineering: Tika sastādīts BASIC engineering un izveidots tenderis projektu konkursam granulu ražotnei. Tika apzinātas industriālās iekārtas, izveidots 3D vizualizācijas ar visu iekārtu novietojumu paredzētajā telpā, ņemot vērā apkārtējās vides faktoriem. Tika sastādīts iepirkumu tenderis visām industriālajām iekārtām, kravas transportēšanas iekārtā, metāla konstrukcijām, kā arī granulu ražotnes izbūvei. BASIC engineering ļauj apjausts vai iekārtas ir iespējams izvietot noteiktos telpas izmēros, noteikt kravas transportieru garumus, elektroinstalācijai nepieciešamo kabeļu garumu, noteikt provizorisku metālkonstrukciju savaru.

Kontakti

 • +371 25397047
 • info@sketchart.eu
 • Ziedleju iela 6, Mārupe, Latvia, LV-2167

Pieteikties bezmaksas konsultācijai